Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brailovo písmo

 

Braillovo písmo

Braillovo písmo je zvláštní způsob zápisu textu, umožňující čtení hmatem. Používají ho hlavně slepci, ale může se hodit i pro šifrování (a to hned několika způsoby zápisu).

Jak funguje Braillovo písmo

Každý znak Braillova písma tvoří 6 bodů uspořádaných do obdélníku 2 x 3. Na každém z těchto bodů může nebo nemusí být do papíru vytlačena hmatatelná tečka. To dává 64 možných kombinací pro jednotlivá písmena, pokud prázdný znak (bez teček) považujeme za mezeru, zbývá nám 63 znaků.

Historie Braillova písma

Braillovo písmo vytvořil francouzský učitel Louis Braille (1809-1852), který ve třech letech oslepl následkem nehody. Ve dvanácti letech se setkal s vojákem Charlesem Barbiersem, který mu ukázal tajnou vojenskou abecedou určenou ke čtení za tmy. Abeceda využívala systém dvanácti vystouplých teček, byla však obtížně čitelná a tudíž nepoužitelná. Louis Braille počet teček zredukoval na šest a během následujících třech let ji ještě zdokonalil (tou dobou mu bylo teprve patnáct let!)

První kniha v Braillově písmu vyšla v roce 1829, velký zájem o ni však nebyl. Přestože Louis Braille své písmo průběžně vylepšoval (např. přidáním číslic a matematických symbolů), do jeho smrti se mezi slepými téměř nerozšířilo.

Jak využít Braillovo písmo k šifrování?

První možnost je zřejmá – prostě znaky opíšeme nebo špendlíkem vyznačíme na papír. Má-li být zpráva čitelná i poslepu, do silnějšího papíru je vytlačíme. Nezapomeňte, že při vytlačování znaků je třeba psát zrcadlově obráceně – vytlačujeme zespoda, aby bylo možné číst shora!

Je-li třeba zapsat delší zprávu, je užitečné si nejprve připravit jakousi šablonu v podobě proužku čtvrtky, na niž si vypíšeme jednu řadu znaků. Typická velikost Braillova písmena je asi 5 x 7,5 mm, na jeden řádek by se mělo vejít asi 30 znaků (srovnejte si s 80 znaky na řádek u tištěného textu a pochopíte, proč jsou knihy využívající Braillovo písmo tak tlusté). U každého znaku vytvoříme špendlíkem 6 otvorů na místě každé potenciální tečky a těmito otvory pak příslušné tečky snadno vypisujeme bez složitého měření.

Další zajímavou možností je zapsat Braillovo písmo textově – do závorky se zapisují číslice 1–6 označující jednotlivé body po sloupcích. Např. písmeno „a“ zapisované jedinou tečkou vlevo nahoře bude (1), znak „c“ obsahující obě horní tečky jako (14). Je-li třeba zapsat celé slovo, jednotlivá písmena se oddělují znamínkem „+“, např. slovo „shaman“ se zapisuje (234+125+1+134+1+1345).

Základní znaky Braillova písma

Braillovo písmo v jednotlivých jazykových verzích se od sebe liší, např. slovenská základní sada se od české odlišuje v sedmi znacích. V některých jazycích také existují komplexnější formy Braillova písma, v nichž každý znak reprezentuje celou skupinu hlásek.